Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu.

Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu.