Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu – informace z technologického procesu.

Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu – informace z technologického procesu.