Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu – řízení technologického procesu.

Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu – řízení technologického procesu.