Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu – kontrolně-informační úroveň.

Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu – kontrolně-informační úroveň.