Příklad aplikace systému sledování a řízení kvality uhlí na zauhlování elektrárny, teplárny, cementárny.

Příklad aplikace systému sledování a řízení kvality uhlí na zauhlování elektrárny, teplárny, cementárny.