Příklad řešení osazení technologie čidly – elektrárna SOMA, Turecko.

Příklad řešení osazení technologie čidly – elektrárna SOMA, Turecko.