Schéma zapojení stacionárních technických prostředků bezdrátového datového přenosu měřených dat z mobilní techniky.

Schéma zapojení stacionárních technických prostředků bezdrátového datového přenosu měřených dat z mobilní techniky.