Příklad provedení protokolárního výstupu v programovém modulu Bilancování.

Příklad provedení protokolárního výstupu v programovém modulu Bilancování.