Příklad provedení tabelárního výpisu kumulativních průměrných měření za zvolený časový interval na pásovém dopravníku v programovém modulu Bilancování.

Příklad provedení tabelárního výpisu kumulativních průměrných měření za zvolený časový interval na pásovém dopravníku v programovém modulu Bilancování.