Příklad provedení tabelárního výpisu denních kumulativních měření pásových vah na pásových dopravnících v programovém modulu Bilancování.

Příklad provedení tabelárního výpisu denních kumulativních měření pásových vah na pásových dopravnících v programovém modulu Bilancování.