Příklad provedení tabelárního výstupu nakládky a jeho ovládání v programovém modulu Bilancování.

Příklad provedení tabelárního výstupu nakládky a jeho ovládání v programovém modulu Bilancování.