Příklad provedení tabelárního výpisu měření na rypadle v programovém modulu Bilancování.

Příklad provedení tabelárního výpisu měření na rypadle v programovém modulu Bilancování.