Příklad provedení tabelárního výpisu měření na skládkovém stroji v programovém modulu Bilancování.

Příklad provedení tabelárního výpisu měření na skládkovém stroji v programovém modulu Bilancování.