Příklad provedení tabelárního výpisu měření čidla – kontinuální síroměr, v programovém modulu Bilancování.

Příklad provedení tabelárního výpisu měření čidla – kontinuální síroměr, v programovém modulu Bilancování.