Příklad provedení tabelárního výpisu hodinových průměrných měření na pásovém dopravníku v programovém modulu Bilancování.

Příklad provedení tabelárního výpisu hodinových průměrných měření na pásovém dopravníku v programovém modulu Bilancování.