Instalace detekčního stupně popeloměru typu GE na pásovém dopravníku na rypadle.

Instalace detekčního stupně popeloměru typu GE na pásovém dopravníku na rypadle.