Vizualizace aktuálního stavu krátkodobé deponie.

Vizualizace aktuálního stavu krátkodobé deponie.