Technologické schéma vstupní technologie na krátkodobou deponii nebo do technologie pásové dopravy zpětného odběru produktů.

Technologické schéma vstupní technologie na krátkodobou deponii nebo do technologie pásové dopravy zpětného odběru produktů.