Technologické schéma pásové dopravy zpětného odběru produktů a velkokapacitní skládky těžného uhlí.

Technologické schéma pásové dopravy zpětného odběru produktů a velkokapacitní skládky těžného uhlí.