Kontinuální popeloměr pro měření obsahu popela.

Kontinuální popeloměr pro měření obsahu popela.