Protokolární výstup měření v technologii nakládky uhlí na vagóny.

Protokolární výstup měření v technologii nakládky uhlí na vagóny.