Informační a řídící systém skládky sypkých produktů

13.04.2012 09:11

Firma MIP, spol. s r.o., připravuje projekt na realizaci vývoje informačního a řídícího systému skládky sypkých (kusovitých) produktů. Cílem projektu je vytvoření komplexního řešení informačního a řídícího systému technologie výroby v části monitoringu a řízení systému skládkování sypkých (kusovitých) produktů, s následnou nakládkou a expedicí (spotřebou) skládkovaných produktů, včetně integrace se stávajícími podnikovými agendami a informačními systémy v konkrétní aplikaci. Tento nový informační a řídící systém lze aplikovat na skládkách uhlí (paliva), skládkách mourů, kamene, biomasy, odpadů, atd.