Informační a řídící systém skládky sypkých produktů

12.09.2012 15:40

 

 

 

Za přispění dotací z evropských fondů realizuje firma MIP, spol. s r.o., projekt „Tvorba nového IS firmou MIP“, který je zaměřen na informační a řídící systém skládky sypkých (kusovitých) prod uktů. Cílem projektu je vytvoření komplexního řešení informačního a řídícího systému technologie výroby v části monitoringu a řízení systému skládkování sypkých (kusovitých) produktů, s následnou nakládkou a expedicí (spotřebou) skládkovaných produktů, včetně integrace se stávajícími podnikovými agendami a informačními systémy v konkrétní aplikaci. Tento nový informační a řídící systém lze aplikovat na skládkách uhlí (paliva), skládkách mourů, kamene, biomasy, odpadů, atd. Aplikace na skládkách uhlí (paliva) a mourů lze nasadit na lokalitách povrchových lomů, úpravnách uhlí, elektrárnách, teplárnách a cementárnách po celé ČR i v zahraničí.


Identifikační údaje projektu:

Program: Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - program ICT a strategické služby – Výzva III.

Prioritní osa: 2. Rozvoj firem.

Oblast podpory: 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a strategické služby .

 

Název projektu: Tvorba nového IS firmou MIP.

Číslo projektu (ISOP-Centrum): 2.2 ITS03/493.

Číslo projektu (MSC2007): CZ.1.03/2.2.00/23.00493.

Příjemce: MIP, spol. s r. o., Velká nad Veličkou.

 

Doba realizace: 1. ledna 2013 až 21. března 2015.

Místo realizace: Velká nad Veličkou, Jihomoravský kraj

                            Svitavy, Pardubický kraj

 

Celková maximální částka dotace: 2 767 000,- Kč.

Z toho ze strukturálních fondů: 2 351 950,- Kč.

Z toho ze státního rozpočtu: 415 050,- Kč.