Laboratorní homogenizační kvartovač.

29.11.2017 09:59

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2017 laboratorní homogenizační kvartovač uhlí v provozní laboratoři Třídírny druhů uhlí na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s. Součástí dodávky byla rovněž instalace přívodu napájení laboratorního homogenizačního kvartovače uhlí z rozvodny technologického celku.

Laboratorní homogenizační kvartovač slouží k homogenizaci vzorku a k jeho rozdělení na čtvrtiny. Kvartovač je dodáván s podstavcem, vlastním rozvaděčem a s ovládací skříňkou. Součástí dodávky jsou 4 kusy plastové nádoby pro konečné vzorky uhlí - objem 5 litrů.

Popis zařízení: Obsluha nasype vzorek shora otevřenými dvířky do nádoby homogenizačního kvartovače. Dvířka zavře. Umístí 4 nádoby na výstupy homogenizačního kvartovače. Zapne hlavní vypínač na stojanu (na rozvaděči) homogenizačního kvartovače a zeleným tlačítkem na ovládací skříňce spustí míchání alespoň po dobu 2 minut. Chod motoru míchání je blokován indukčním čidlem - při otevření plnících dvířek není možné spustit míchání. Po důkladném promíchání obsluha vyjme aretační kolík a pákou otevře vyprazdňovací otvory. Za neustálého míchání padá vzorek do 4 nádob výstupních vzorků uhlí. Po vyprázdnění celého obsahu obsluha vrátí páku do výchozí polohy a zajistí aretačním kolíkem. Následně zastaví chod homogenizačního kvartovače červeným tlačítkem na ovládací skříňce a vypne hlavní vypínač na stojanu homogenizačního kvartovače. Pro úplné vyprázdnění nádoby jsou spodní části lopatek opatřeny pryžovými stěrkami.

K jednotlivým částem homogenizačního kvartovače je přístup pomocí kontrolních a čistících otvorů.

Elektro vybavení homogenizačního kvartovače je instalováno v rozvaděči, který je umístěn na stojanu homogenizačního kvartovače.

Homogenizační kvartovač je vyroben převážně z běžných konstrukčních ocelí a je opatřen ochranným nátěrem.