Monitorovací a řídící systém kvality vstupu do drtírny kotlového uhlí.

20.02.2022 08:30

 

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2022 monitorovací a řídící systém kvality uhlí na dopravních pásech zauhlující drtírnu kotlového uhlí DKU technologie dopravy a zpracování uhlí na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.

Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) zauhlování drtírny kotlového uhlí.

Vstupní technologií do zauhlování drtírny kotlového uhlí jsou dva dopravní pásy, které jsou vybaveny pro měření kvality procházejícího uhlí (paliva) kontinuálními popeloměry pro měření obsahu popela, výhřevnosti a obsahu vody a kontinuálními pásovými váhami pro měření dopravovaného množství uhlí (paliva).

 

.... více zde

 

 

 

.... více zde