Monitorovací a řídící systém kvality expedovaného uhlí na elektrárnu.

27.03.2018 11:40

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2018 monitorovací a řídící systém kvality expedovaného uhlí na elektrárnu Ledvice na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.

Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) zauhlování elektrárny po dvou dopravních pásech.

Vstupní technologií do zauhlování elektrárny jsou dva dopravní pásy, které jsou vybaveny pro měření kvality procházejícího paliva kontinuálními popeloměry pro měření obsahu popelavýhřevnosti a obsahu vody.

Na navazujících pásových dopravnících, které zauhlují elektrárnu, jsou instalovány kontinuální pásové váhy pro měření dopravovaného množství paliva.

 

.... více zde