Seminář „Skládkování uhlí, automatické vzorkovače a komplexní systém sledování kvality uhlí“.

13.10.2022 08:00

Ve dnech 13.10.2022 a 14.10.2022 proběhl seminář na téma „Skládkování uhlí, automatické vzorkovače a komplexní systém sledování kvality uhlí“. 

Program semináře:

- automatické vzorkovače uhlí a zpracovatelské linky odebraného vzorku,

- ukládání uhlí po vrstvách a využití automatických vzorkovačů uhlí,

- technologie skládkování uhlí (paliva), homogenizační a vyrovnávací skládky, 

- komplexní systém sledování kvality uhlí,

- prezentace software monitoringu skládek uhlí (paliva) a aplikačních výstupů, 

- prezentace řídicího systému „Informační a řídicí systém skládky sypkých produktů“, monitoring skládek.