O firmě

 

Firma MIP, spol. s r. o. vznikla v roce 1992. Sídlí ve Velké nad Veličkou, na východní Moravě, v okrese Hodonín. Oddělení automatizace a vývoje a aplikace software bylo po vzniku firmy zřízeno v Brně v Králově Poli. V roce 1995 se pracoviště přestěhovalo do Svitav do pronajatých kancelářských a výrobních prostor. Oddělení strojní a truhlářské výroby sídlí v průmyslové zóně v Buchlovicích u Uherského Hradiště.

 

Firma se zabývá vývojem, projekcí, realizací a nasazením informačních (monitorovacích) a řídících systém ů průmyslových procesů. Tyto systémy dodává jako celek, tedy včetně

 • strojních a elektro návrhů a projektů,
 • návrhu struktury řídících systémů (technických i programových),
 • dodávek technických a programových prostředků (čidel, měřících zařízení, technologických řídících stanic, datových sítí a přenosů informací – bezdrátových, metalických a optických, řídících rozvaděčů, výpočetní techniky, atd.)
 • vybavení řídících velínů a dispečinků (stavební část i technické vybavení, software operátorských stanic, vizualizací technologie výroby, bilančním zpracováním dat, protokolárními a pasportizačními výstupy, atd.),
 • software nadřazených podnikových a menežerských řídících a informačních systémů.

 

Příkladem realizovaných řídících systémů jsou:

 

V oblasti truhlářské výr oby jsou realizovány zakázky:

 • vybavení kanceláří, restaurací, barů, hotelů, ordinací a dalších provozů,
 • výroba kuchyní, dveří, oken, skříní, komod, schodů a jiných nábytkářských a stavebních prvků,
 • zakázková a malosériová výroba interiérů i exteriérů včetně montáže,
 • atypická výroba.

 

Další aktivitou firmy je projekce a výroba strojních zařízení podporující řízení technologických procesů. Příkladem jsou aplikace:

 

Firma dále realizuje internetové a intranetové prezentace a aplikace na zakázku.

 

Dalším předmětem činnosti firmy je:

 • zákaznický vývoje software - poskytování software vlastního řešení na zakázku,
 • software komunikace s měřícími zařízeními, čidly, automatizační technikou,
 • firemní prezentace na zakázku,
 • školení zákazníků na realizovaný software,
 • další rozvoj a inovace realizovaných systémů a software,
 • záruční a pozáruční servis instalovaných systémů a software,
 • poradenstvím v oblasti průmyslové automatizace řídících a informačních systémů.

 

Obchodní jméno (název) firmy:

MIP, spol. s r.o.

Zapsán v Obchodním rejstříku:

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka č. 6499

Datum zápisu do Obchodního rejstříku:

2.7.1992

Datum vzniku:

2.7.1992

IČO:

46 96 31 11

DIČ:

CZ 46 96 31 11

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Sídlo firmy:

Velká nad Veličkou 628
696 74 Velká nad Veličkou

Ředitel a jednatel firmy:

Dipl. Ing. Jiří Slovák

Kontakty:

Tel.: +420 518 329 631
Fax:
E-mail: mipvnv@mipsro.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a. s., pobočka Uherské Hradiště

Číslo účtu: 656843721/0100

Předmět podnikání:

 • Obchodní činnost,
 • Automatické zpracování dat,
 • Poskytování software,
 • Poradenství v oblasti průmyslové automatizace řídících a informačních systémů,
 • Projektování strojních zařízení,
 • Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
 • Výroba a montáž dopravních a manipulačních systémů,
 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
 • Agenturní činnost v oblasti umění a kultury,
 • Truhlářství,
 • Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.

 

Používaná metodika řízení vývoje aplikací, projektů a implementace:

Firma MIP používá klasickou metodu řízení vývoje (projektů) a implementace IT projektů, ověřenou z předchozích projektů. Tato metodika odpovídá realizovaným projektům, tedy realizaci rozsáhlých zakázek dle konkrétních místních podmínek a požadavků zákazníka (konečného uživatele). Využívá se principů klasických metod řízení vývoje a implementace aplikace (pro splnění požadavku detailní dokumentace a etapizace projektu, aplikace pod smlouvou s restrikcemi, striktní plnění harmonogramu realizace, atd.), ovšem se začleněním agilních metod řízení, pro zajištění průběžné a rychlé zpětné vazby postoje zákazníka (konečného uživatele) s průběžně instalovaným a připomínkovaným produktem.

 Základem metodiky je vypracování analýzy realizovaného projektu s následným zadáním a realizační projektovou dokumentací, která je vypracována obsahově a členěním důsledně dle sazebníku UNIKA (posledního vydání). Dále je pro jednotlivé programové moduly vypracováno zadání formou algoritmů (algoritmy jsou provedeny v textové popisné formě na úrovni programovacího jazyka – vycházíme z UML modelovacího jazyka upraveného pro naše poměry do textové formy), podle kterých je následně vypracován vlastní software a které se předávají (jsou součástí) sjednocené projektové dokumentace konečného provedení projektu (zakázky). Algoritmy jsou vypracovány pro programové moduly všech úrovní, tedy nejen úrovně sběru, zpracování a archivace dat, ale také pro prezentační nadstavbové programové moduly.

Samozřejmě se ve výše uvedeném modelu realizace průběžně a vhodně aplikují principy agilních metod řízení projektu, které se zpětně i dopředně promítají do dokumentace, algoritmů, atd.

Je dán důraz na zdokumentování díla a tím usnadnění inovačních kroků a vzájemné zastupitelnosti pracovníků firmy, což je i zárukou udržitelnosti a kontinuálního vývoje software pro konečného zákazníka.

V rámci internetových aplikací (prezentací) využíváme agilních metodik řízení aplikace (projektu).

 

Používané technologie při tvorbě ICT řešení:

 • Operační systémy - Microsoft Windows, Microsoft Windows Server,
 • Databázové systémy - Microsoft SQ L Server Enterprise 2008 R2 (resp. novější verze MS SQL Server 2012), Oracle Database 11g,
 • Vývojové prostředky pro aplikace - Microsoft Visual FoxPro Professional , Delphi XE2,
 • Vývojové prostředky pro webové aplikace - Apache, PHP, CSS, XHTML,
 • Vývojové prostředky pro vizualizace technologických procesů - Control Web 6.1 SP5 (Moravské přístroje Zlín), RSView32 Rockwell Software, Citect,
 • Zpracování dokumentace - Microsoft Office, CorelDRAW, UML modelovací prostředí projektu a software, AutoCad Autodesk.