Otázky a odpovědi

Proč nasadit informační a řídící systém skládky uhlí (paliva, mourů)?

Tento řídící systém zajišťuje na základě měření vstupních parametrů skládkovaného uhlí (paliva, mourů) a lokalizace místa a způsobu zakládání stanovení aktuálního stavu hromad skládky. Následně se pak využívá těchto informací ve výrobě nebo spotřebě míchání a homogenizaci požadovaného výstupního produktu z technologie dopravy a zpracování uhlí (paliva, mourů).

Základním přínosem jsou prostředky a metodika řízení zakládání a následného odebírání produktů ze skládky pro dosažení požadovaného expedovaného nebo spotřebovávaného produktu. Systém řízení zároveň umožní využít takové vstupní produkty, které by byly běžně neprodejné a byly by odpadem výroby. Využitím konkrétní aplikace projektu u zákazníka se dosáhne zefektivnění a optimalizace jeho výroby, dojde ke snížení objemu neprodejného produktu a tím zmenšení odpadu výroby, dojde ke snížení ztrát ve výrobě a expedici produktů, zvětší se výtěžnost (efektivita) produktu. Sníží se odpad procesu spalování a emise.

Proč nasadit informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)?

Informační a řídící systémy technologií výroby a spotřeby zasahují v současné době do všech odvětví průmyslu a procházejí rychlým vývojem, který je dán jednak zvyšujícími se požadavky na efektivitu,  dynamiku a automatizaci vlastní výroby, tak i vývojem informačních technologií a vývojových a aplikačních hardware a software produktů na trhu, rostoucími požadavky uživatelů na kvalitu, funkčnost  a přívětivost software. Proto i zavádění a inovace řídících systémů kvality uhlí (paliva) má své nezastupitelné místo v rozvoji a konkurenceschopnosti firem z oblasti výroby a spotřeby uhlí – hlubinných a povrchových dolů, elektráren, tepláren, oceláren a palivových kombinátů. Při realizaci těchto systémů čerpá firma MIP z dvacetileté zkušenosti. Návrat investovaných prostředků při zavádění nebo inovacích systémů se pohybuje od 2 do 5 let podle rozsahu systému a aplikovaného hardware.

Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva) slouží pro monitorování kvalitativních a kvantitativních parametrů uhlí v úseku jeho těžby, zpracování, skládkování, expedice a spotřeby a k následnému ručnímu nebo automatickému řízení technologie na základě takto získaných informací. Informace o kvalitě a množství procházejícího uhlí technologií je okamžitá a spojitá, měřící zařízení využívají bezkontaktních metod měření (pásové váhy, popeloměry, vlhkoměry a síroměry instalované na pásové dopravě uhlí).