Partnerské firmy - spolupracující podnikatelské subjekty

Firma Amsoft s.r.o., Ostrava

Firma MIP spolupracuje s firmou Amsoft v oblasti vývoje a projekce software a realizace sběru dat z technologie výroby a měření v realizovaných projektech firmy MIP (elektro výzbroj a rozvody, rozvodny, kabeláže, osazení technologie a rozvoden PLC automaty, přenosy dat a komunikace, řízení technologie výroby, atd.).

Web: www.amsoft-ova.cz

Firma ENELEX spol. s r.o., Chvaletice

Firma MIP spolupracuje s firmou ENELEX v oblasti vývoje a projekce software a nasazení měřících zařízení a čidel v realizovaných projektech firmy MIP (kontinuální a diskontinuální gamapopeloměry, termovizní systémy, kamerové systémy, atd.).

Web: www.enelex.cz

Firma RACOM s.r.o., Nové Město na Moravě

Firma MIP spolupracuje s firmou RACOM v oblasti vývoje software, projekce a realizace přenosu dat bezdrátovou datovou všesměrovou rádiovou sítí z mobilní techniky v realizovaných projektech firmy MIP (přenosy dat z měření polohy mobilní techniky z GPS, přenosy měřených dat napětí konstrukcí strojů, přenosy stavů technologie a měření čidel instalovaných na mobilní technice, atd.).

Web: www.racom.eu

Firma LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., Plzeň

Firma MIP spolupracuje s firmou LECO v oblasti vývoje software a nasazení měřících zařízení v realizovaných projektech firmy MIP (zařízení pro nedestruktivní spektrální prvkový rozbor materiálů).

Web: www.leco.cz

Firma PCS spol. s r.o., Praha

Firma MIP spolupracuje s firmou PCS v oblasti vývoje software a nasazení měřících zařízení v realizovaných projektech firmy MIP (zařízení pro analytické rozbory materiálů).

Společně se obě firmy podílely na vývoji kontinuálního nedestruktivního síroměru MATREX. Vývoj tohoto projektu zajišťovala firma MIP.

Web: www.pcs.cz

Firma APC GmbH, Langen, SRN

Firma MIP spolupracuje s firmou APC v oblasti vývoje software a nasazení měřících zařízení v realizovaných projektech firmy MIP (kontinuální síroměr SOLAS).

Web: www.apc-online.de

Firma KLEMENT a. s., Řehlovice

Firma MIP spolupracuje s firmou KLEMENT v oblasti dodávek a nasazení automatických vzorkovačů uhlí (paliva) v nabídkových řízeních a realizovaných projektech a stavbách firmy KLEMENT.

Web: www.klementas.cz

Firma PRODECO, a. s., Teplice

Firma MIP spolupracuje s firmou PRODECO v oblasti dodávek a nasazení informačních a řídících systémů v rámci realizovaných projektů a staveb firmy PRODECO.

Web: www.prodeco.cz

Firma NOEN, a. s., Praha

Firma MIP spolupracuje s firmou NOEN v oblasti dodávek a nasazení informačních a řídících systémů v rámci nabídkových řízení a realizovaných projektů a staveb firmy NOEN.

Web: www.noen.cz

Firma První Elektro, a. s., Chomutov

Firma MIP spolupracuje s firmou První Elektro v oblasti dodávek a nasazení informačních a řídících systémů v rámci realizovaných projektů a staveb firmy První Elektro.

Web: www.prvnielektro.cz

Firma Petr Derka KODER, Teplice

Firma MIP spolupracuje s firmou Petr Derka KODER v oblasti vývoje a projekce software v realizovaných studiích a projektech technologických celků firmy Petr Derka KODER (jedná se o projekční dokumentaci staveb technologických celků ve všech úrovních studií a projektů).

Web: www.koder-teplice.cz

Firma BPO spol. s r. o., Ostrov

Firma MIP spolupracuje s firmou BPO v oblasti vývoje a projekce software v realizovaných studiích a projektech technologických celků firmy BPO (jedná se o projekční dokumentaci staveb technologických celků ve všech úrovních studií a projektů).

Web: www.bpo.cz