Sestava 3

Sestava 3

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr ze dvou paralelně jdoucích pásů a společná zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Fotogalerie