Sestava 5

Sestava 5

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr z pásu a zpracovatelská linka odebraného vzorku.

Fotogalerie