Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná, závod TČA, Česká republika

Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná, závod TČA, Česká republika
  • automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem 0-40 mm/160 (t/hod.) na zauhlovacím páse kotlových zásobníků.