Dělič s rotačním kuželem (typ DRK)

Dělič s rotačním kuželem (typ DRK)

Dělič s rotačním kuželem se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů pro zmenšení hmotnosti odebraného vzorku.

Dělič s rotačním kuželem sestává z válcové nádoby, ve které se otáčí dělící lopatka. Nad nádobou je umístěna kuželová násypka, do které padá dílčí vzorek. Ve spodním otvoru násypky se otáčí kužel s vynášecí stěrkou. Vzdálenost mezi kuželem a hranou otvoru v násypce je stavitelná pomocí tří stavitelných šroubů. Dělící poměr je pevně nastaven při montáži. Vydělený vzorek k dalšímu použití padá středovou trubkou do potrubí vzorku, odpad padá na ploché dno děliče, odkud je vyhrnován dvěma lopatkami do potrubí odpadu. Pohon středové trubky zajišťuje převodovka přes válečkový řetěz.

Fotogalerie: Dělič s rotačním kuželem (typ DRK)