Dělič s rotačním skluzem (typ DRS)

Dělič s rotačním skluzem (typ DRS)

Dělič s rotačním skluzem se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů pro zmenšení hmotnosti odebraného vzorku.

Dělič s rotačním skluzem má ručně nebo automaticky dálkově plynule nastavitelný dělící poměr v rozsahu 1:8 až 1:30. Obvykle se dělič používá s jedním nebo dvěma výstupy vyděleného vzorku. Dělič sestává z válcového a kuželového pláště, který je vyroben z korozivzdorného materiálu. Na kuželové části jsou jeden nebo dva výstupy vyděleného vzorku pro další použití. Ve spodní části kužele  je výstup do odpadu vyděleného vzorku. Uvnitř pláště děliče se otáčí dělící trubka, která přivádí dělený vzorek na rotační část kužele. Výstupy vyděleného vzorku se uzavírají nebo otevírají pomocí clony. Tím se mění dle potřeby dělící poměr. Pohon dělící trubky je zajištěn převodovkou přes řetězový převod.

Fotogalerie: Dělič s rotačním skluzem (typ DRS)