Důl Petřvald, Ostrava, Česká republika

Systém sledování množství a kvality expedovaného uhlí na dole.

Pro snímání kvality uhlí je instalován 1 kus kontinuálního bezkontaktního gamapopeloměru typu GE pro stanovení popelu a výhřevnosti na pase v části expedice uhlí. Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti dispečera.