Elektrárna Burštýn, Ukrajina

  • dvě instalace automatické vzorkovací stanice s korečkovým odběrem uhlí na zauhlovacích pasech elektrárny.