Elektrárna Počerady, Česká republika

Systém sledování kvality uhlí při zauhlování elektrárny.

Systém sleduje množství a kvalitu uhlí přicházející na skládky a do kotlových zásobníků. Sleduje celý běh technologie, vyhodnocuje doby chodu zařízení, archivuje měřené hodnoty a zpracovává je systémem bilancování.

Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí (centrální sběr dat, stanice FPC405 firmy FESTO, Rakousko).

 

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na pásových dopravnících technologie dopravy uhlí před skládkou a na vstupech do kotlových zásobníků měřící zařízení:

  • Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti,
  • Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií.

 

 Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti řízení zauhlování elektrárny.