Elektrárna SOMA, TEK, Turecko

Systém sledování kvality uhlí při zauhlování elektrárny.

Systém sleduje množství a kvalitu uhlí přicházející na skládku. Obsluha podle okamžité kvality přicházejícího uhlí toto uhlí ukládá do potřebných sektorů skládky a vede o nich záznam v tzv. "skládkových mapách", které slouží pro míchání uhlí při zauhlování kotlových zásobníků. Zařízení vyhotovuje doklady o kvalitě dodávaného uhlí a archivuje je.

Informace z technologie jsou sbírány pro svůj malý počet kartou ve vyhodnocovacím počítači (centrální sběr dat, karta firmy ADVANTECH). Pro vyhodnocení kvality uhlí jsou instalovány 2 kusy kontinuálního bezkontaktního gamapopeloměru typu GE pro stanovení popelu a výhřevnosti na pasech před skládkou uhlí, jsou snímány stavy zařízení technologie.

Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti řízení zauhlování elektrárny. Výpočetní technika je v průmyslovém provedení, výrobce firma KONTRON (SRN).