Firma Amsoft s.r.o., Ostrava

Firma Amsoft s.r.o., Ostrava

Firma MIP spolupracuje s firmou Amsoft v oblasti vývoje a projekce software a realizace sběru dat z technologie výroby a měření v realizovaných projektech firmy MIP (elektro výzbroj a rozvody, rozvodny, kabeláže, osazení technologie a rozvoden PLC automaty, přenosy dat a komunikace, řízení technologie výroby, atd.).

Web: www.amsoft-ova.cz