Homogenizační kvartovač (typ HK)

Homogenizační kvartovač (typ HK)

Homogenizační kvartovač se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů ke shromažďování, homogenizaci a vydělení hrubého vzorku.

Homogenizační kvartovač sestává z válcové nádoby, ve které se shromažďují dílčí odebrané vzorky. Uvnitř nádoby je uložen rotor s míchacími lopatkami. Ve dně nádoby jsou dva až čtyři otvory, kterými padá zhomogenizovaný vzorek do přistavených manipulačních nádob. Pohon míchacích lopatek zajišťuje pohonná převodovka umístěná v podstavci kvartovače.

Vzorek se shromažďuje v nádobě kvartovače. Po předem stanovené době je nashromážděný hrubý vzorek zhomogenizován, otevřou se za stálého míchání uzávěry a obsah kvartovače se postupně rozdělí do dvou až čtyř přistavených manipulačních nádob. Po vyprázdnění a uzavření výstupů v nádobě je kvartovač připraven pro příjem dalšího hrubého vzorku.