Kladivový mlýn (typ MKP)

Kladivový mlýn (typ MKP)

Kladivový mlýn se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů pro semletí odebraného vzorku. Mlecí výkon je závislý na velikosti vstupního a výstupního zrna. Kladivový mlýn lze také provozovat jako samostatné mlecí zařízení - v takovém případě je mlýn vybaven stojanem, násypkou a výsypkou se zásobníkem.

Mlýn sestává z opracované tlustostěnné skříně, ve které je uložen na valivých ložiskách rotor s kladivy, pevný rošt a hladký nárazový válec. Kladiva jsou uložena ve čtyřech řadách se střídavými roztečemi, čímž je zaručen spojitý mlecí profil. Plocha kladiva na nárazové straně je opatřena tvrdokovovým návarem. Hladký válec je uložen na valivých ložiskách a má samostatný pohon. Ve skříni je kontrolní a čistící otvor. Vyjmutí kladiv, roštnic, rotoru a nárazového válce je možno provést bez demontáže mlýna ze zpracovatelské linky.

Vzorek padá z dávkovacího dopravního pásu vstupním otvorem do prostoru rotujících kladiv. Nárazem do rotujících kladiv dochází k prvnímu stupni mechanické destrukce. Jednotlivé částečky vzorku jsou vrhány na hladký válec, kde dochází k druhému stupni destrukce. Ke třetímu stupni destrukce dochází na hranách roštnic mezi rotujícími kladivy a pevnou roštnicí.

Semletý vzorek vypadává z mlýna odnímatelnou výsypkou. Skříň má kontrolní a čistící otvor s uzavíratelným víkem. Při vyjímání kladiv ze skříně se odejmou dvě víčka na boku skříně, povolí se zajišťovací šroub čepu kladiv, čep se vyrazí a kladiva se jednotlivě vyjmou kontrolním otvorem ze skříně. Při vyjímání držáku roštnic se povolí na jedné ze stran čtyři zajišťovací šrouby a držák i roštnice se vyjme na jednu nebo druhou stranu (je uprostřed dělený). Rotor a odrazný válec se vyjímají po demontáži bočních přírub. Všechny shora popsané demontážní práce se provádí bez demontáže mlýna ze zpracovatelské linky.

Fotogalerie: Kladivový mlýn (typ MKP)