Kontinuální gamapopeloměry typu GE

Kontinuální gamapopeloměry typu GE

Měřící čidla gamapopeloměrů využívají bezdotykovou nedestruktivní metodu zeslabení gama záření o dvou různých energiích. Záření vychází ze dvou gama zdrojů, které jsou umístěny pod pásem v provozním kontejneru. Úzký paprsek záření prochází přes pás s měřeným uhlím a je nad pásem zachycen sondou. Signál z této sondy nese informaci o obsahu popela v uhlí a o plošné hmotnosti procházejícího uhlí. Kontejner obsahující zářiče bezpečně odstiňuje ostatní okolní prostor před zářením a umožňuje úplné uzavření zářičů uzamykacím zařízením. Potom mohou pracovníci provádět opravy na pase bez možnosti zasažení měřícím paprskem. Díky konstrukci uložení provozního kontejneru se tento může i demontovat, uložit na vhodném místě a znovu namontovat pracovníkem zákazníka.

Fotogalerie: