Monitorovací a řídící systém kvality expedovaného uhlí na elektrárnu

Monitorovací a řídící systém kvality expedovaného uhlí na elektrárnu

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2018 monitorovací a řídící systém kvality expedovaného uhlí na elektrárnu Ledvice na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.

Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) zauhlování elektrárny po dvou dopravních pásech.

Vstupní technologií do zauhlování elektrárny jsou dva dopravní pásy, které jsou vybaveny pro měření kvality procházejícího paliva kontinuálními popeloměry pro měření obsahu popela, výhřevnosti a obsahu vody.

Na navazujících pásových dopravnících, které zauhlují elektrárnu, jsou instalovány kontinuální pásové váhy pro měření dopravovaného množství paliva.

Technologie dopravy paliva na elektrárnu