Monitorovací a řídící systém kvality vstupu do drtírny kotlového uhlí

Monitorovací a řídící systém kvality vstupu do drtírny kotlového uhlí

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2022 monitorovací a řídící systém kvality uhlí na dopravních pásech zauhlující drtírnu kotlového uhlí DKU technologie dopravy a zpracování uhlí na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.

Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) zauhlování drtírny kotlového uhlí.

Vstupní technologií do zauhlování drtírny kotlového uhlí jsou dva dopravní pásy, které jsou vybaveny pro měření kvality procházejícího uhlí (paliva) kontinuálními popeloměry pro měření obsahu popelavýhřevnosti a obsahu vody a kontinuálními pásovými váhami pro měření dopravovaného množství uhlí (paliva).

 

Technologie dopravy paliva do drtírny kotlového uhlí

 

Technologie dopravy paliva do drtírny kotlového uhlí