Mostecká uhelná a. s., Lom Vršany, Česká republika

Mostecká uhelná a. s., Lom Vršany, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování a skládkování uhlí na povrchovém dole.

Systém sleduje množství a kvalitu uhlí těženého na rypadlech, chod a nastavení celé technologie a výstup uhlí z technologie. Archivuje měřené hodnoty a zpracovává je systémem bilancování.

Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí (centrální sběr dat, stanice FPC405 firmy FESTO, Rakousko).

 

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích), skládkovém stroji a pásových dopravnících technologie dalšího zpracování uhlí měřící zařízení:

  • Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti,
  • Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií,
  • Kontinuální síroměr pro stanovení obsahu síry.

 

Informace snímané z těžebních velkostrojů a skládkového stroje jsou přenášeny bezdrátovým (radiovým) přenosem.

 

Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti řízení kvality uhlí.