Mostecká uhelná a. s., Závod Kopisty, Česká republika

Mostecká uhelná a. s., Závod Kopisty, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole.

Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí. Jde o centrální sběr dat, neboť jednotlivé vstupní signály jsou přivedeny do jedné rozvodny (PLC firmy Siemens, SRN).

 

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na pásových dopravnících technologie zpracování uhlí měřící zařízení:

  • Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti,
  • Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií,
  • Kontinuální síroměr pro stanovení obsahu síry.

 

Pracoviště systému řízení kvality uhlí:

  • dispečink řídící chod technologie,
  • hlavní dispečink řídící těžbu lomu.