Rotační dělič (typ RD)

Rotační dělič (typ RD)

Rotační dělič se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů pro zmenšení hmotnosti odebraného vzorku.

Rotační dělič má pevně nastavený dělicí poměr z výroby. Používá se pro dělení velkých objemů odebraných vzorků s nižším dělícím poměrem. Dělič sestává z ocelové svařované skříně, uvnitř které se otáčí dělící kolo. Dělící kolo je tvořeno dělícími lopatkami přivařenými na nosnou rotující desku. Vzorek, vstupující do středu dělícího kola, je střídavě dávkován do potrubí vzorku pro další zpracování nebo do potrubí odpadu. Dělící kolo je poháněno převodovkou. V plášti skříně je kontrolní a čistící otvor.

Fotogalerie: Rotační dělič (typ RD)