Rotační kladivový odběr vzorku (typ ORP)

Rotační kladivový odběr vzorku (typ ORP)

Rotační kladivový odběr slouží k odběru dílčích vzorků z běžícího dopravního pásu. Dle konkrétní aplikace je určen pro odběr vzorků o velikosti zrna až 250 mm, tedy i těžného uhlí.

Rotační odběr sestává z hřídele uložené ve dvou valivých ložiskách. Na hřídeli je připevněno rameno, na jehož konci se nachází odběrná nádoba. Nádoba koná rotační pohyb po stanoveném poloměru podle velikosti dopravního pásu. Tělesa valivých ložisek jsou zakotvena na příčném rámu odběru, který je připevněn na podélné nosníky pásového dopravníku. Pohon hřídele je zajištěn přes spojku převodovkou s brzdovým elektromotorem. Při jedné otáčce se odebere jeden dílčí vzorek. Klidová poloha nádoby je v horní poloze, která je indikována indukčním snímačem. Odběrná nádoba je svou vstupní štěrbinou natočena ve směru výslednice rychlostí dopravního pásu a obvodové rychlosti nádoby. Protože je hřídel odběru pevně spojená s pohonnou převodovkou, je rychlost, kterou prochází nádoba vrstvou vzorkovaného materiálu, konstantní. Tím je splněn základní požadavek normy ČSN ISO 9411, který mimo jiné předepisuje, že odběrné zařízení musí procházet proudem stejnoměrnou rychlostí a nesmí vyvolávat odpor pohybujícímu se proudu vzorkovaného materiálu. Zadní stěna odběrné nádoby je opatřena pryžovou stěrkou, která zajišťuje setření všech frakcí dílčího vzorku z pásu. Rotační odběr je zakrytován odnímatelným děleným krytem.

Fotogalerie: Rotační kladivový odběr vzorku (typ ORP)

Záznamy: 1 - 10 ze 10