Sestava 10

Sestava 10

Propojení zpracovatelská linky odebraného vzorku se šnekovým odběrem vzorků a následným kontinuálním měřícím zařízením (odběr vzorků z vagónů, automobilů, lodí, atd.).

Fotogalerie